دانلود تحقیق و پیشینه تحقیق رفتار اطلاع یابی

اطلاع یابی,الگوی اطلاع یابی,دانلود تحقیق و پیشینه تحقیق رفتار اطلاع یابی,رفتار اطلاع یابی,نظریه‌های رفتار اطلاع
بازدید کننده محترم محتوای فایل دانلود تحقیق و پیشینه تحقیق رفتار اطلاع یابی برای شما در دسترس است

دانلود فایل

. تعاریف رفتار اطلاع یابیویلسون (2000) رفتار اطلاع‌يابي انسان را عبارت از فرايندي مي‌داند كه در تعامل دائمي با افراد، شبكه‌هاي اجتماعي، موقعيت‏ها و بافت‏هاي گوناگون شكل گرفته و معتقد است كه اين بافت و موقعيت اجتماعي است كه به‏وجود آورنده نياز اطلاعاتي است و فرد را به استفاده از منابع دسترس‌پذير مشخصي محدود مي‌كند.در دایره‏المعارف کتابداری و اطلاع‏رسانی، نیز رفتار اطلاع‏یابی چنین تعریف شده است: به الگوهای پیچیده رفتار و فعل و انفعال‏های متقابل انسان هنگام جست‏وجوی هر نوع اطلاعات، رفتار اطلاع‏یابی اطلاق می‏شود. این اصطلاح به شیوه‏های گوناگون برای اشاره به هر بستری به کار می‏رود که در آن، اطلاعات جست‏وجو می‏گردد و تمام شکل‏های اطلاع‏یابی را دربرمی‏گیرد. جزء «اطلاع‏یابی» این اصطلاح ممکن است، بیش از آن که به طور ضمنی میزان فعالیت مثبتی را برساند، از فعالیتی حکایت کند که توسط مطالعات فردی یا گروهی نتیجه نداده باشد. درحالی‏که اصطلاح خنثای «گردآوری اطلاعات» ممکن است توصیفی عینی‏تر از «اطلاع‏یابی» ارائه دهد. جزء «رفتار» در این اصطلاح نیز ممکن است به سبب معنای ضمنی «رفتارگرایی» کمی مبهم جلوه کند (نوشین فرد، 1381). 2-3. تاریخچه رفتار اطلاع یابیپس از جنگ جهاني دوم و با افزايش اطلاعات علمي و فني در زمينه هاي گوناگون، بحث رفتار اطلاع يابي براي اولين بار در كنفرانس اطلاعات علمي انجمن سلطنتي انگلستان در سال ١٩٤٨ مطرح شد .دراين كنفرانس، مطالعاتي درباره نحوه استفاده كاربران از اطلاعات ارائه و آغازگر رويكردي جديد در مطالعه رفتار اطلاع يابي انسان شد. ده سال بعد، در سال ١٩٥٨ ، كنفرانس بين المللي اطلاعات علمي در واشنگتن، مطالعات رفتار اطلاع‌يابي را پيگيري كرد. پيش از ظهور رايانه براي ذخيره و بازيابي اطلاعات و در فاصله دهة ١٩٤٠ تا ١٩٦٠ محور اصلي بر استفاده از اطلاعات متمركز شده بود .اولين پژوهش در اين زمينه در سال ١٩٧٢ انجام گرفت كه موضوعات آن درباره نيازهاي اطلاعاتي جامعه شهري، چگونگي تأمين آنها، و امكان تأمين بهتر اين نيازها از سوي سازمان ها بود.  به نظر مي رسد براي اولين بار پالمر [1]در اواخر دهة ١٩٨٠ به رفتار اطلاعاتي گروهي از دانشمندان پرداخته است. نتايج پژوهش وي نشان داد كه رشته تخصصي، سازمان يا محيط شغلي و شخصيت، بر رفتار اطلاع يابي مؤثر است (ویلسون،2000).البته در اواسط دهة ١٩٨٠، در پاسخ به ابراز نياز به تمركز بيشتر بر كاربران به جاي نظام، حوزه رفتار اطلاع يابي تغيير عمده اي را هم در مفهوم آفريني و هم در طراحي پژوهش ها تجربه كرد .اكثر مطالعات حوزه استفاده و كاربران با به كارگيري رويكردهاي كا مل تر در مطالعه رفتار اطلاع يابي، به بررسي رفتار اطلاع يابي تغيير شكل داد. مشخصه اين امر، تغييري در ماهيت جمع آوري داده ها از بررسي گروه هاي بزرگ از طريق پرسشنامه يا مصاحبه ساخت يافته به مطالعه گروه هاي كوچك از طريق مشاهده و مصاحبه هاي ساخت نيافته بود. همچنين، مشخصه مهم ديگر آن تحول در ماهيت رويكرد تحليل، بويژه با تلاش آشكار براي توليد الگوهاي اطلاع يابي افراد يا گروه ها بود ( مهو و تیبو، 2003). 2-4. رفتار اطلاع یابی در وببرخلاف روند روبه رشد وب، تاکنون بررسی اندکی در مورد اطلاع یابی در وب انجام شده است. یکی از دلایل این امر، دشواری جمع آوری داده های کامل برای توصیف مرور روی وب است.به طور کلی تا کنون چهار شیوه اصلی اطلاع یابی در وب شناخته شده است که عبارتند از : مرور هدایت نشده[2]، مرور مشروط[3]، جستجوی غیر رسمی[4] و جستجوی رسمی[5]. مرور هدایت نشده: در اين حالت، انتظار مي‌رود نمونه‌هاي زيادي از مرحله‌ آغاز(هنگامي كه جويندگان كار را در سرا صفحه‌هاي پيش‌گزيده، صفحه يا پايگاه مطلوب مثل پايگاه‌هاي خبري يا روزنامه، شروع كنند) و پيونديابي (توجه به مطالب مورد علاقه (اغلب تصادفي) و پيگيري پيوندهاي فرامتني) مشاهده‌ شود. پيونديابي اغلب درطي بررسي هدايت نشده اتفاق مي‌افتد. پيونديابي به‌صورت بازگشتي (به‌عقب) امكان‌پذيراست، چون موتورهاي جستجو شايد صفحات ديگري را مكان‌يابي‌كنند كه كاربر را به پايگاه كنوني ارجاع دهد. مرور مشروط: دراين حالت، انتظار مي‌رود فعاليتهاي مرور، تمايز و نظارت رايج باشد. اين تمايز را بررسي‌كننده به هنگام انتخاب پايگاهها يا صفحه وب مرتبط اعمال مي‌كند. پايگاهها ممكن است براساس بازديدهاي شخصي پيشين يا توصيه‌هاي ديگران از يكديگر متمايز شوند. اغلب پايگاه‌هاي متمايز شده نشانه‌گذاري مي‌شوند. بررسي‌كنندگان به هنگام بازديد از پايگاههاي متمايزشده، محتوا را با ملاحظه فهرست مطالب، نقشه‌هاي سايت يا سياهه مقولات و رده‌ها مرور مي‌كنند. كاربران ممكن است با مراجعه منظم به پايگاههاي متمايز شده يا با خلاصه‌برداري از محتواي آنها،‌ بر اين پايگاهها نظارت داشته باشند. جستجوي غيررسمي: دراين حالت، انتظار مي‌رود تمايز، استخراج و نظارت ويژگيهاي غالب باشد. به علاوه، با توجه به شناخت كاربر از ربط، كيفيت،‌ پيوستگي و … جستجوي غيررسمي احتمالاً از شمار اندكي از صفحات وب متمايز شده، صورت پذيرد. استخراج نسبتاً غيررسمي است؛ بدين معنا كه جستجوي اطلاعات بايد در پايگاه(هاي) منتخب متمركز شود. اگر فرد كانالهاي روزآمدسازي يا عاملان نرم‌افزاري ايجادكند كه اطلاعات را براساس كليدواژه‌ها يا سرعنوانهاي موضوعي بيابد، ويژگي نظارت فعال‌تر مي‌شود.جستجوي رسمی: دراين مرحله، انتظار مي‌رود عمليات استخراج همراه با فعاليت تكميلي نظارت رخ دهد. درجستجوي رسمی، از موتورهاي جستجويي استفاده مي‌شود كه وب را به‌طور نسبتاً جامع زير پوشش قرار مي‌دهند و مجموعه‌اي از امكانات جستجوي قدرتمند را فراهم مي‌آورند. فرد براي استفاده از تمام اطلاعات،‌ زمان بيشتري را به جستجو اختصاص مي‌دهد تا قابليتهاي جستجوي پيچيده را فرا گيرد. جستجوي رسمي ممكن است دو مرحله‌اي باشد: جستجوي چند پايگاهي براي شناسايي مآخذ مهم و جستجوي درون‌پايگاهي. استخراج احتمالاً با فعاليت نظارت تقويت مي‌شود(چو، دتلور، ترنبال[6]،2000). 2-5. الگوها و نظریه‌های رفتار اطلاع یابیهمزمان با گسترش مطالعات حوزه رفتار اطلاع یابی، ارائه الگوهای رفتار اطلاع یابی کاربران در حوزه مورد علاقه محققان مختلف قرار گرفت. این محققان امیدوار بودند با ارائه این الگوها، از یک سو اطلاعاتی را در اختیار طراحان نظام های ذخیره و بازیابی قرار دهند تا از طریق رفتار کاربران به نیازهای آنها پاسخ دهند و از طرف دیگر فعالان حوزه آموزش، مراجعان را در تدوین برنامه های آموزش مهارت های اطلاع یابی کمک رسان باشند. استفاده از الگوهای رفتار اطلاع یابی به پژوهشگران کمک می کند که چگونه تصمیم بگیرند و روی چه نکاتی در جستجوهای خود توجه بیشتری کنند. تا كنون الگوهاي رفتاري متفاوتي از سوي صاحب‌نظران ارائه شده است، اما باتوجه به اینکه الگوی اطلاع یابی الیس یکی از الگوهای مورد استفاده در حوزه وب بوده است و یا در محیط های مجازی به کاربرده شده است، به عنوان الگوی مورد استفاده پژوهش حاضر ترجیح داده شده است و اهداف و سوالات پژوهش بر اساس این الگو و مؤلفه های آن بنا نهاده شد. در ادامه، برخی از  اين الگوها مورد بررسي قرار مي‌گيرند. 2-5-1. الگوی ریس و ساراسویچاولین بار ریس[7] و ساراسویچ[8] در اوایل دهه 1960 اولین الگوی فرآیند اطلاع یابی را پیشنهاد کردند. آنها در الگوی پیشنهادی خود بر ماهیت متحول مشکل اطلاعاتی تأکید ویژه ای داشته اند.دو مرحله مشخص در این الگو وجود دارد:مرحله نخست، یعنی انجام پرسش، که هر دو شخص درخواست کننده و جستجوگر را درگیر می کند.مرحله دوم، یعنی پاسخ دهی به پرسش، که توسط جستجوگر و بر پایه اطلاعات به دست آمده از متقاضی انجام می گیرد. در نهایت، پاسخ بستگی به موفقیت در انجام پرسش دارد. الگوی ریس و ساراسویچ میان ربط و مناسبت تمایز قائل است، بدان معنا که اولی یعنی «ربط» عبارت است از نتایج حاصل از تطبیق نیازهای اطلاعاتی بیان شده در پرسش با کل اطلاعات بازیابی شده ولی دومی یعنی «مناسبت» به مفهوم تطبیق نتایج بازیابی شده و مشکل حقیقی اطلاعات با یکدیگر است. بنابراین، نتیجه حاصل واضح و روشن نیست. به همین دلیل، الگوی ارائه شده میان مشکل اطلاعاتی، نیاز اطلاعات، پرسش و تقاضا تمایز قائل است. ساراسویچ پنج عنصر اساسی را در کار اطلاع یابی مشخص می کند. این عناصر عبارتند از: 1. مشکل یا مسئله، 2. وضعیت یا معلومات  شخصی، 3. قصد، 4 . پرسش و 5. درخواست ( پائو[9]، 1379).   2-5-2. نظریه رفتار اطلاع يابي ويلسونویلسون (2000) فرآیند اطلاع‏یابی را اولین بار در سال 1983 به‏عنوان یک الگوی حل مسئله[10] برای پژوهش‏ها به‏کار برد. وی، پس از بررسي رفتارهاي اطلاع‌يابي متخصصان بازاريابي، علوم اجتماعي و روان‌شناسي، الگویی را براي رفتار اطلاع‌يابي ارائه داد كه به‏خوبي نقش عوامل روان‌شناختي را در رفتار جستجوگران نشان مي‌دهد. وي در الگوی خود اذعان مي‌دارد كه عوامل روان‌شناختي، جمعيت‌شناسي، محيطي و منبع‌مدار بر رفتار اطلاع‌يابي تأثير مي‌گذارند و در بسياري از موارد آن را تغيير مي‌دهند. در این الگو، جستجو و استفاده از اطلاعات با مراحل مختلف فرآیند حل مسئله هدف‏نما در ارتباط است. مراحل حل مسئله عبارتند از: شناسایی مسئله، تعریف مسئله، حل مسئله و (در صورت نیاز) بیان راه حل آن.با وجود گستردگي اين الگو، ويلسون اظهار مي‌دارد كه الگوی پيشنهادي او تنها قادر است نمونه‌هاي كوچكي از عوامل تأثيرگذار بر رفتار اطلاع‌يابي فرد را نشان دهد. الگوی ويلسون به توصيف آنچه در زمينة رفتار اطلاع‌يابي، عامل ميزان احاطه شخص ناميده مي‌شود، مي‌پردازد. وي در همين زمينه اظهار مي‌دارد كه شخص پس از اتخاذ تصميم به جستجوي اطلاعات، با كمك انگيزه، جستجويي را به اجرا درمي‌آورد و به دليل احساس نيازي كه به فايق‌آمدن بر مسئله دارد، شخصاً گذار از مانع‏هاي مشخصي را كه در مسير بازيابي اطلاعات او قرار دارد، تجربه مي‌كند. ويلسون معتقد است كه خود شخص صلاحيت لازم را براي تصميم‌گيري‏هاي نهايي جستجوي اطلاعات و تشخيص اطلاعات مرتبط از غيرمرتبط دارد و ممكن است بر اساس موقعيت، موضوع يا انگيزه‌‌هاي خاص، روش‏هايي را كه براي جستجوهايش برمي‌گزيند، با ديگري متفاوت باشد (نوروزی چاکلی، 1385).[1] . Palmer[2] . Undirected viewing[3]. Conditioned viewing[4] . Informal search[5] . Formal search[6] . Choo, Detlor, Turnbull[7] . Rees[8] . Saracevic[9] . Pao[10] . Problem solving modelفرمت ورد قابل ویرایشتعداد صفحات: 43مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن فصل دوم پایان نامه ارشد و دکتریهمراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متنپیشینه تحقیق کامل: خارجی و داخلیمنابع فارسی کاملمنابع انگلیسی کاملما در این بخش علاوه بر منابع مبانی نظری، منابع کلی دیگری رو برایتان در نظر گرفتیم تا همواره در نوشتن پایان نامه از این منابع بهره مند گردید.  

 
پرداخت و دانلود

برچسب ها:
دانلود تحقیق و پیشینه تحقیق رفتار اطلاع یابی رفتار اطلاع یابی اطلاع یابی نظریه‌های رفتار اطلاع الگوی اطلاع یابی

 • بررسي تاثير تورم بر قيمت سهام شركت ها در ايران از ديدگاه دانشجويان دانشگاه آزاد

  اثر تورم بر قیمت سهام,بورس اوراق بهادار,تاثير تورم بر بورس,تهيه شاخص قيمت مصرف كننده,شاخص قيمت سهام,قيمت سهام شركت,كارايي بازار سرمايه بر سهام,نحوه تعيين قيمت پايه سهام بازدید کننده محترم محتوای فایل بررسي تاثير تورم بر قيمت سهام شركت ها در…

 • پروژه و تحقیق-الکترودهای جوشکاری و کاربرد آنها در صنعت- در 70 صفحه-docx

  welding,الکترود,الکترود جوشکاری,الکترودها,الکترودهای جوشکاری,انواع الکترود جوش,انواع جوش و وسایل جوشکاری,انواع جوشکاری,انواع جوشکاری و الکترودها,جوشکاری,جوشکاری قوسی,زیرپودری,کاربرد الکترودها بازدید کننده محترم محتوای فایل پروژه و تحقیق-الکترودهای جوشکاری و کاربرد آنها در صنعت- در 70 صفحه-docx برای شما در دسترس است دانلود فایل الکترودهای…

 • دانلود مقاله ايمنی برق-تدابير ايمنی برق در معابر

  ايمنی,برق,تدابير,دانلود,معابر,مقاله بازدید کننده محترم محتوای فایل دانلود مقاله ايمنی برق-تدابير ايمنی برق در معابر برای شما در دسترس است دانلود فایل دانلود مقاله ايمنی برق-تدابير ايمنی برق در معابرنوع فایل : Word تعداد صفحات : 16فهرست و پیشگفتارتدابير ايمنی برق نحوه صحيح استفاده از برق Electrical safety-بخش HSE…

 • جزوه میکروبیولوژی- زیست شناسی

  جزوه میکروبیولوژی,دانلود جزوه,دانلود جزوه میکروبیولوژی,زیست شناسی,سیستم فروشگاه دهی,فروشگاه اینترنتی,کارافرینی,کسب درآمد اینترنتی,کسب و کار,همکاری در فروش فایل بازدید کننده محترم محتوای فایل جزوه میکروبیولوژی- زیست شناسی برای شما در دسترس است دانلود فایل جزوه میکروبیولوژی- زیست شناسی فهرست مطالب  تعریف گونه…

 • برآورد نتايج تحليل ديناميكي غيرخطي به کمك تحليل استاتيكي غيرخطي تطبيقي

  تحليل پوش اور تطبيقي,تحليل ديناميكي غيرخطي افزايشي,طراحي عملكرد,منحني IDA بازدید کننده محترم محتوای فایل برآورد نتايج تحليل ديناميكي غيرخطي به کمك تحليل استاتيكي غيرخطي تطبيقي برای شما در دسترس است دانلود فایل برآورد نتايج تحليل ديناميكي غير خطي به كمك…

 • خلاصه کتاب مدیریت تطبیقی الوانی، سلطانی

  ابعادفرهنگی,الوانی,جهت گیری,خلاصه کتاب,سلطانی,محیط,مدیریت تطبیقی,مطالعات,نظام,هاف استد بازدید کننده محترم محتوای فایل خلاصه کتاب مدیریت تطبیقی الوانی، سلطانی برای شما در دسترس است دانلود فایل نویسندگان این کتاب آقای دکتر سید مهدی الوانی و خانم سیمین سلطانی هستند.موارد مطرح شده در این…

 • نمونه پروپوزال ارشد روانشناسی در مورد انگیزش تحصیلی، سبک های اسنادی و خودکارآمدی تحصیلی

  انگیزش تحصیلی,پروپوزال ارشد روانشناسی,خودکارآمدی تحصیلی,دانلود پروپوزال ارشد روانشناسی,سبک های اسنادی بازدید کننده محترم محتوای فایل نمونه پروپوزال ارشد روانشناسی در مورد انگیزش تحصیلی، سبک های اسنادی و خودکارآمدی تحصیلی برای شما در دسترس است دانلود فایل فرمت ورد قابل ویرایشتعداد…

 • دانلود نمونه پروپوزال ارشد صنايع گرايش مهندسي مالي

  پروپوزال ارشد صنايع گرايش مهندسي مالي,پروپوزال صنايع گرايش مهندسي مالي,دانلود نمونه پروپوزال ارشد صنايع گرايش مهندسي مالي,نمونه پروپوزال ارشد صنايع گرايش مهندسي مالي بازدید کننده محترم محتوای فایل دانلود نمونه پروپوزال ارشد صنايع گرايش مهندسي مالي برای شما در دسترس…

 • حقوق کفالت با فرمت word

  ارائه تحقیق رشته پایان نامه,حقوق کفالت,دانلود پایان نامه آماده رشته حقوق,دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق,دانلود پایان نامه حقوق کفالت,دانلود پایان نامه رشته حقوق جهت ارائه,دانلود رایگان پایان نامه حقوق,کفالت بازدید کننده محترم محتوای فایل حقوق کفالت با فرمت word…

 • پایان نامه الیاژهای انتروپی بالا وخواص ان

  الیاژهای,انتروپی,بالا,پایان,نامه,وخواص بازدید کننده محترم محتوای فایل پایان نامه الیاژهای انتروپی بالا وخواص ان برای شما در دسترس است دانلود فایل    عنوان                                                                                                                                صفحه    فهرست مطالب ....................................................................................................................................(ز)   فهرست اشکال....................................................................................................................................(ک)   فهرست جداول.....................................................................................................................................(ط)    چکیده ............................................................................................................................................................................ 1 1. فصل…

 • آزمایشگاه رشته برق - آزمایشگاه مدارات مخابراتی

  آزمایشگاه مدارات مخابراتی,آزمایشگاه مدارهای مخابراتی,آشکارساز,اسیلاتور,جزوه کنترل خطی,دانلود جزوه مخابرات,فیلتر فعال,گزارش کار آزمایشگاه رشته برق,مدار مخابراتی,مدولاسیون خطی بازدید کننده محترم محتوای فایل آزمایشگاه رشته برق - آزمایشگاه مدارات مخابراتی برای شما در دسترس است دانلود فایل آزمايش اول: فيلترهاي فعال  1…

 • پروژه کارشناسی بررسی طرح هادی روستا

  بررسی طرح هادی روستا,پروژه کارشناسی بررسی طرح هادی روستا,دانلود پروژه کارشناسی بررسی طرح هادی روستا,طرح هادی روستا بازدید کننده محترم محتوای فایل پروژه کارشناسی بررسی طرح هادی روستا برای شما در دسترس است دانلود فایل چکیده: این پایان نامه با…

 • شیمی عمومی 2 مورتیمر

  ارزان ترین شیمی عمومی,شیمی,عیسی یاوری بازدید کننده محترم محتوای فایل شیمی عمومی 2 مورتیمر برای شما در دسترس است دانلود فایل این کتاب در بازار بالای 35هزار قیمتشه ولی شما با 10هزار ان را دانلود کنید   پرداخت و دانلود…

 • دانلود پروپوزال آماده روانشناسی ارتباط آموزش فراشناخت با افسردگی و اضطراب متقاضیان جراحی زیبایی

  آموزش فراشناخت,ارتباط آموزش فراشناخت با افسردگی و اضطراب متقاضیان جراحی زیبایی,اضطراب متقاضیان جراحی زیبایی,افسردگی,دانلود پروپوزال آماده روانشناسی ارتباط سخت رويي و نااميدي بين دانشجويان بازدید کننده محترم محتوای فایل دانلود پروپوزال آماده روانشناسی ارتباط آموزش فراشناخت با افسردگی و اضطراب…

 • پروپوزال روانشناسی ارتباط خلاقیت سازمانی و ویژگیهای جمعیت شناختی با بهره وری وظایف سازمانی

  ارتباط خلاقیت سازمانی و ویژگیهای جمعیت شناختی با بهره وری وظایف سازمانی,خلاقیت سازمانی,دانلود پروپوزال روانشناسی ارتباط خلاقیت سازمانی و ویژگیهای جمعیت شناختی با بهره وری وظایف سازمانی,وظایف سازمانی,ویژگیهای جمعیت شناختی بازدید کننده محترم محتوای فایل پروپوزال روانشناسی ارتباط خلاقیت سازمانی…

 • همجنس‌گرایی

  پايان نامه,پروژه,تحقيق,دانلود پايان نامه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقيق,دانلود جزوه,دانلود مقاله,دگرجنس‌گرا,دوجنس‌گرا,گرایش‌های جنسی,لواط,مساحقه,همجنس‌باز,همجنسگرایی بازدید کننده محترم محتوای فایل همجنس‌گرایی برای شما در دسترس است دانلود فایل همجنس‌گرایی   همجنس‌گرایی یکی از گرایش‌های جنسی است‌ که مشخصه آن تمایل زیبایی شناختی، عشق رومانتیک، و…

 • دانلود پروپوزال ارشد رشته حقوق عقد استصناع در حقوق

  پروپوزال ارشد رشته حقوق,پروپوزال ارشد رشته حقوق عقد استصناع در حقوق,حقوق,دانلود پروپوزال ارشد رشته حقوق عقد استصناع در حقوق,عقد استصناع,عقد استصناع در حقوق بازدید کننده محترم محتوای فایل دانلود پروپوزال ارشد رشته حقوق عقد استصناع در حقوق برای شما در…

 • پروپوزال اماده بررسی لزوم یا عدم لزوم شرایط اساسی صحت قراردادها در مورد شروط ضمن عقد

  شرایط اساسی صحت,شروط ضمن عقد,قانون مدنی,قرارداد بازدید کننده محترم محتوای فایل پروپوزال اماده بررسی لزوم یا عدم لزوم شرایط اساسی صحت قراردادها در مورد شروط ضمن عقد برای شما در دسترس است دانلود فایل با سلام. فایل حاضر به عنوان…

 • اثر وجود لایه ی غیر متراکم و اشباع در پی بر تغییرمکان های رخ داده در بدنه سدهای خاکی

  آناليز سدخاكي,پي غيرمتراكم,تغييرمكان قائم,روانگرايي,زلزله بازدید کننده محترم محتوای فایل اثر وجود لایه ی غیر متراکم و اشباع در پی بر تغییرمکان های رخ داده در بدنه سدهای خاکی برای شما در دسترس است دانلود فایل اثر وجود لايه ي غير…

 • چگونه فقط درعرض شش ماه مغناطیس پول و ثروت شوید ؟

  پول,ثروت,موفقیت بازدید کننده محترم محتوای فایل چگونه فقط درعرض شش ماه مغناطیس پول و ثروت شوید ؟ برای شما در دسترس است دانلود فایل چگونه فقط درعرض شش ماه مغناطیس پول و ثروت شوید ؟ شاه  راه  موفقیت  و  پول …

 • مبانی نظری تبلیغات الکترونیکی و رفتار خرید مصرف کنندگان

  تبلیغات الکترونیکی,دانلود مبانی نظری تبلیغات الکترونیکی و رفتار خرید مصرف کنندگان,رفتار خرید مصرف کنندگان,مبانی نظری تبلیغات الکترونیکی و رفتار خرید مصرف کنندگان بازدید کننده محترم محتوای فایل مبانی نظری تبلیغات الکترونیکی و رفتار خرید مصرف کنندگان برای شما در دسترس…

 • دانلود طرح جابر بن حیان درباره گیاهان دارویی و خاصیت آنها

  دانلود ط,دانلود طرح جابر بن حیان,دانلود طرح جابر بن حیان در مورد گیاهان دارویی,دانلود طرح جابر درباره گیاهان دارویی و خاصیت آنها,طرح جابر,طرح جابر بن حیان رایگان,طرح جابر در مورد گیاهان دارویی,طرح جابربن حیان درباره گیاهان دارویی بازدید کننده محترم…

 • دانلود پروژه پایان نامه بررسي تأثير افزودن مس بر ريز ساختار و خواص مكانيكي چدن داكتيل

  افزودن,بررسي,پایان,پروژه,تأثير,چدن,خواص,داكتيل,دانلود,ريز,ساختار,مكانيكي,نامه بازدید کننده محترم محتوای فایل دانلود پروژه پایان نامه بررسي تأثير افزودن مس بر ريز ساختار و خواص مكانيكي چدن داكتيل برای شما در دسترس است دانلود فایل دانلود پروژه پایان نامه با موضوع بررسي تأثير افزودن مس بر ريز…

 • دانلود مبانی نظری نام تجاری

  دانلود مبانی نظری,دانلود مبانی نظری نام تجاری,مبانی نظری نام تجاری,نام تجاری بازدید کننده محترم محتوای فایل دانلود مبانی نظری نام تجاری برای شما در دسترس است دانلود فایل علامت تجاری: علامت تجاری عبارتست از یک اسم، اصطلاح، علامت، نشان یا طرح…

 • پاورپوینت آثار برجسته مهندس رضا دانشمیر

  آثار,برجسته,پاورپوینت,دانشمیر,رضا,مهندس بازدید کننده محترم محتوای فایل پاورپوینت آثار برجسته مهندس رضا دانشمیر برای شما در دسترس است دانلود فایل دانلود پاورپوینت آثار برجسته مهندس رضا دانشمیر 48 اسلاید قابل ویرایش  فهرست:معرفی دانشمیر کاترین اسپریودنفآثار رضا دانشمیر- دفاع مقدسآتی سنترخانه ی دو پوسته مجموعه…

 • پروژه رشته برق - طراحی و ساخت سیستم روشنایی خورشیدی

  انرژی خورشیدی,انرژی‌های تجدیدپذیر,دانلود رایگان پروژه رشته برق,سیستم روشنایی خورشیدی,طراحی و ساخت,طراحی و ساخت سیستم روشنایی خورشیدی بازدید کننده محترم محتوای فایل پروژه رشته برق - طراحی و ساخت سیستم روشنایی خورشیدی برای شما در دسترس است دانلود فایل .فهرست:چکیدهفصل اولمقدمه۱-۱انرژی‌های…

 • تحقیق رشته کامپیوتر - گوگل آنالاتیک Google Analytics

  Google Analytics,آنالاتیک‎,تحقیق,تحقیق رشته کامپیوتر,رشته,کامپیوتر,گوگل,گوگل آنالاتیک بازدید کننده محترم محتوای فایل تحقیق رشته کامپیوتر - گوگل آنالاتیک Google Analytics برای شما در دسترس است دانلود فایل فهرست : Google Analytics دلایل استفاده از گوگل آنالیتیک واژه نامه گوگل آنالیتیک صفحه اصلی…

 • دانلود شیپ فایل محدوده و مساحت شهرهای ایران

  دانلود لایه های شیپ فایل محدوده و مساحت شهرهای ایران,شیپ فایل محدوده و مساحت شهرهای ایران,لایه های شیپ فایل محدوده و مساحت شهرهای ایران بازدید کننده محترم محتوای فایل دانلود شیپ فایل محدوده و مساحت شهرهای ایران برای شما در…

 • پروپوزال طراحی معماری شعبه بانک ملی در منطقه 3 شهر تهران

  بانک,پروپوزال,تهران),شعبه,شهر,طراحی,معماری,ملی,منطقه بازدید کننده محترم محتوای فایل پروپوزال طراحی معماری شعبه بانک ملی در منطقه 3 شهر تهران برای شما در دسترس است دانلود فایل دانلود پروپوزال طراحی معماری شعبه بانک ملی در منطقه 3 شهر تهران 18 ص با فرمت…

 • نرم افزار اندرویدی ترجمه متن افلاین

  نرم افزار افلاین ترجمه متون,نرم افزار اندروید ترجمه بدون نیاز به اینترنت,نرم افزار اندروید ترجمه فارسی انگلیسی,نرم افزار اندروید ترجمه متون انگلیسی به فار,نرم افزار اندرویدی ترجمه متون,نرم افزار ترجمه متن افلاین,نرم افزار ترجمه متن بدون اینترنت بازدید کننده محترم…

 • زیرنویس فارسی فیلم Victor Frankenstein

  Frankenstein,Victor,زیرنویس,فارسی,فیلم بازدید کننده محترم محتوای فایل زیرنویس فارسی فیلم Victor Frankenstein برای شما در دسترس است دانلود فایل   پرداخت و دانلود برچسب ها: زیرنویس فارسی فیلم Victor Frankenstein

 • دانلود تحقیق تغذیه و چاقی

  تحقیق,تغذیه,چاقی,دانلود بازدید کننده محترم محتوای فایل دانلود تحقیق تغذیه و چاقی برای شما در دسترس است دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع تغذیه و چاقی که شامل 28 صفحه و بشرح زیر میباشد:نوع فایل : Wordمقدمهمطالبي كه به خوانندگان گرامي تقديم مي شود…

 • پایان نامه کارشناسی حاشیه نشینی وجرم

  جرم,حاشیه نشینی بازدید کننده محترم محتوای فایل پایان نامه کارشناسی حاشیه نشینی وجرم برای شما در دسترس است دانلود فایل   پرداخت و دانلود برچسب ها: حاشیه نشینی جرم

 • دانلود پرسشنامه تعیین استراتژی بازاریابی در مرحله بلوغ بازار

  پرسشنامه تعیین استراتژی بازاریابی در مرحله افول بازار,تعیین استراتژی بازاریابی,دانلود پرسشنامه,مرحله بلوغ بازار بازدید کننده محترم محتوای فایل دانلود پرسشنامه تعیین استراتژی بازاریابی در مرحله بلوغ بازار برای شما در دسترس است دانلود فایل   پرداخت و دانلود برچسب ها:…

 • پاورپوینت-الگوبرداري طبيعت در معماری و معماری خفاشی-90 اسلاید-pptx

  الگوبرداري طبيعت در معماری و معماری خفاشی,بیونیک,خفاش,طبیعت و معماری,معماری Bionic architecture,معماری خفاش,معماری زیست‌فنی,معماری طبیعت,معماری طبیعت الگو بازدید کننده محترم محتوای فایل پاورپوینت-الگوبرداري طبيعت در معماری و معماری خفاشی-90 اسلاید-pptx برای شما در دسترس است دانلود فایل معماری زیست‌فنی یا معماری بیونیک  Bionic architecture یا معماری…